Társasházkezelés és közös képviselet

Ezen csomagunk komplexen tartalmazza a vállalkozási szerződésben rögzített kezelői és a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény által szabályozott közös képviselői feladatokat! A piac legrégibb szereplőjeként meghatározó szereppel rendelkezünk a társasházak közös képviselete területén. Szakképzett munkatársaink magas színvonalon látják el feladataikat (társasház-, ill. ingatlankezelés, könyvelés, műszaki ügyintézés, hátralék kezelés területein), illetve biztosítják a társasházaknak a jogi hátteret.

Közös képviselői és kezelői feladatok

 • Képviseljük, védjük a tulajdonközösség érdekeit
 • A bejelentjük és adatot szolgáltatunk a különböző hatóságoknak a társasházak nevében a törvényi előírásoknak megfelelően (Földhivatal, NAV, EMJV Jegyzői Iroda stb.)
 • A számviteli szabályoknak megfelelően elkészítjük a közgyűlés számára a társasház beszámolóját
 • Pénzügyi tervet készítünk
 • Figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásokat (különösen társasházi, adó- és számviteli, építési ügyekben)
 • Közgyűléssel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat látunk el
 • Kezeljük és őrizzük a társasház iratait
 • Ellenőrizzük, frissítjük és adatokkal töltjük fel az adatbázisunkat, (tulajdonosokat nyilvántartjuk) naprakész információs rendszert működtetünk – ONLINE ügyfélszolgálaton keresztül
 • Gondoskodunk a társasház könyveléséről
 • A közgyűlés határozatait előkészítjük, végrehajtjuk
 • Határozatok könyvét vezetjük
 • Rezsicsökkentéshez kapcsolódó tájékoztatást elkészítjük
 • Közöljük, beszedjük a közös költséghez való hozzájárulás összegét
 • Felszólítjuk a nem fizető tulajdonostársakat, fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezzük
 • Figyelemmel kísérjük az aktuális pénzügyi helyzetet
 • A társasház fizetési kötelezettségeit teljesítjük
 • Megbízási-, szolgáltatási-, bérleti- és vállalkozási szerződésekben eljárunk
 • Kapcsolatot tartunk a pénzintézettel
 • Panaszos ügyekben eljárunk
 • Kapcsolatot tartunk a közműszolgáltatókkal, szakhatóságokkal, karbantartókkal
 • Azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítására megbízást adunk, azok átvételében közreműködünk
 • Felújítási munkákat előkészítjük
 • A társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetére javaslatot teszünk
 • A társasház Tűzvédelmi Házirendjét elkészíttetjük

Pályázatírás

Cégünk nagy múltra tekint vissza és nagy tapasztalattal rendelkezik a társasházak és lakásszövetkezetek számára kiírt pályázatok elkészítése terén. Az országos hatáskörű energetikai megtakarítást korszerűsítést támogató kiírásokon az általunk elkészített pályázatok közel 100 %-ban nyertesek voltak. Vállalunk országos és helyi, önkormányzati kiírású pályázatok elkészítését, dokumentáció összeállítását, beadását, ügyintézését.

Tevékenységeink:

 • Figyeljük az országos hatáskörű pályázati felhívásokat, a pályázatokat elkészíttetjük, beadjuk
 • Összeállítjuk az EMJV Önkormányzat által meghirdetett társasházak önerős felújítását támogató pályázatát
 • Pályázatokhoz a szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezzük
 • Műemlék épületeknél megrendeljük, engedélyeztetjük a falkutatást, beszerezzük a szükséges engedélyeket.
 • Pályázati kiírásban szereplő terveket, energetika tanúsítványokat elkészíttetjük
 • Megvalósult pályázatok esetén az előírt pályázati monitoring vizsgálatokat elkészíttetjük

Elérhetőségünk

Kapcsolattartó: Burgermeister Edit

Telefon: +3636 512-811

e-burgermeister@e-hazgazda.hu

Vissza a szolgáltatásokhoz